Wordpress

Hướng dẫn bảo mật WordPress với wp login

Để tăng cường bảo mật cho Wordpress, chống lại việc rà password trong trang Đăng Nhập, bạn cần đổi tập tin wp-login.php thành login.php...

Recent Articles

Stay on op - Ge the daily news in your inbox

spot_img