4 giai đoạn phát triển khả năng

Đỉnh giới cao nhất của việc HỌC TẬP đó chính là KHẢ NĂNG TRONG TIỀM THỨC.

Đúng vậy, các bạn lần lượt xem 4 giai đoạn phát triển khả năng sau đây:

Giai đoạn 1: KHÔNG Ý THỨC được mình KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG

Đây là lúc bạn không hề biết mình có khả năng, ví dụ như  việc chạy xe gắn máy, bạn cứ tưởng mình là mình biết chạy, nhưng khi vừa leo lên rồ ga thì đâm cái rầm vào trụ điện…

Giai đoạn 2: Ý THỨC được mình KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG

Lúc này, bạn đã ý thức được mình chưa biết chạy xe, nên bắt đầu tập chạy.

Giai đoạn 3: Có KHẢ NĂNG trong Ý THỨC

Tới giai đoạn này bạn hoàn toàn có thể chạy được xe gắn máy, tuy nhiên bạn vẫn phải ý thức việc lên tay ga, bóp thắng…

Giai đoạn 4:  Có KHẢ NĂNG trong TIỀM THỨC

Lúc này thì bạn hoàn toàn có thể chạy xe bon bon trên đường mà không phải sử dụng nhiều đến ý thức, mọi thứ đều do tiềm thức điều khiển.

Tóm lại, khi bạn học tập hay rèn luyện bất cứ kỹ năng gì, thì hãy đạt đến trình độ có KHẢ NĂNG TRONG TIỀM THỨC, khi đó bạn không mất nhiều năng lượng cho việc tập trung vào ý thức.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Stay on op - Ge the daily news in your inbox